راهنمای پرورش قارچ صدفی و دکمه ای

مطالب دیگر:
📜تحقیق علم زمین شناسی📜تحقیق مبناهای هزینه یابی📜تحقیق مراتب توبه📜تحقیق مزارع تولیدی ماهیان سردابی📜تحقیق معماری و انواع ساختمان📜تحقیق در مورد مورچه📜تحقیق میرزا تقی خان امیر کبیر📜تحقیق میگرن (سر درد)📜تحقیق میگو📜تحقیق نقش اقتصاد مقاومتی در تعلیم و تربیت📜تحقیق نقش خانواده در یادگیری📜تحقیق نقش زنان در نهضت حسینی📜تحقیق نقش محبت در تربیت📜تحقیق نماز جماعت و اهمیت آن📜تحقیق هپاتیت c📜تحقیق همت مضاعف، کار مضاعف📜تحقیق هوش عاطفی در تعلیم و تربیت📜تحقیق یادگیری و عوامل موثر در آن📜دانلود طرح لایه باز سربرگ شرکت📜پاورپوینت آموزش شبیه سازی با نرم‌افزار Arena📜پاورپوینت مولد قدرت📜پاورپوینت سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران (2)📜پاورپوینت درباره سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران📜پارورپوینت سیستم های پرداخت الكترونیكی 82 اسلاید📜پاورپوینت خرده فروشی در تجارت الكترونیكی: محصولات و خدمات 110 اسلاید
|50465573|wda
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان راهنمای پرورش قارچ صدفی و دکمه ایقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

در این فایل سعی شده بطور کامل شرایط و نحوه پرورش قارچ های صدفی و دکمه ای بطور مختصر و مفید بیان شود . علاوه بر این تمامی فرمول های لازم برای ترکیبات مواد در این طرح توضیح داده شده است که این خود ارزش بسیار زیادی دارد . و تمامی مراحل لازم بصورت کامل شرح داده شده است و کسانی که علاقه به این نوع کار دارند بسیار عالی میباشد و میتوانند با پرورش و فروش قارچ علاوه بر کسب درامد برای خود برای دوستان خود نیز اشتغال ایجاد کنند .


ﻗﺎرچ ﻫﺎي دﮐﻤﻪ اي و ﺻﺪﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻣﻼحﻣﻌﺪﻧﯽﻣﯽﺗﻮاﻧﺪدررژﯾﻢﻏﺬاﯾﯽﻣﺎاﻧﺴﺎنﻫﺎﻗﺮارﮔﯿﺮد.وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد وﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮايﭘﺮورشاﯾﻦﮔﻮﻧﻪﻗﺎرچﻫﺎاﻓﺰودهﺷﺪ. ﯾﮑﯽازﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦدﻟﯿﻞﻋﺪمﭘﯿﺸﺮﻓﺖدراﯾﻦزﻣﯿﻨﻪﺑﺪونﺗﺮدﯾﺪ


اﻧﺤﺼﺎري ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ورود اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻊﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪدرﮐﺸﻮرﻫﺎيﺧﺎرجاﯾﻦﻃﻮرﻧﯿﺴﺖ.


ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺑﺸﺮ ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ گردد ، درﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﻮنﻫﻨﺪ ، روم و یونان قارچ به ﻋﻨﻮانﻏﺬايﻟﺬﯾﺬدرردهﻫﺎيﺳﻠﻄﻨﺘﯽﺗﻮﺻﯿﻒﺷﺪه اﺳﺖ .


کشت قارچ برای اولین بار در سال 1650 در فرانسه بر اساس مشاهدات اتفاقی ظهور قارچ بر روی کود اسبی پوسیده حاوی میسیلیوم قارچ ، این روش مبنای کشت قرار گرفت .


اولین تولید کنندگان قارچ گل خانه ای کشور سوئد بوده است .


قارچ ها ترکیبی غنی از چروتئین ها ، املاح با ارزش و ویتامین ها هستند . از سوی دیگر از نظر ارزش غذایی قارچ ها بعد از گوشت قبل از سبزی قرار دارند و به گوشت گیاهی معروفند .


تحقیقات نشان داد که 100 تا 200 گرم قارچ (وزن خشک ) می تواند نیاز های غذایی یک انسان 70 کیلوگرمی را در حد مطلوب تامین کند .


قارچ ها تامین کنده پروتئین هسنتد ولی کالری کمی دارند . دارای اسید امینه تریپتوفان و لیزین است که در پروتئین سبزی ها وجود ندارند . سرشار از اسید امینه چرب ضروری ( اید لینولئیک ) است .ضد عفونی با اب و وایتکستهیه بذر قارچ


فهرست مطالب


بررسی ارزش غذایی و ترکیبات قارچ


تعریف قارچ


رده بندی قارچ ها


تقسیم بندی قارچ ها


مشخصات قارچ خوراکی و سمی


آشنایی با گونه های قارچ های صدفی


احتیاجات غذایی قارچ صدفی


مشخصات سالن پرورش قارچ صدفی


وسایل مورد نیاز برای پرورش قارچ


سالن های مورد نیاز جهت پرورش قارچ صدفی در کارگاه های صنعتی


امکانات مورد نیاز جهت پرورش قارچ صدفی در کارگاه های صنعتی


ضد عفونی سالن قارچ


روش ضد عفونی با آب و وایتکس


روش ضد عفونی با فرمالین


تهیه بذر قارچ


روش تهیه مایع قارچ


طرز تهیه محیط کشت جهت اماده سازی مایه قارچ


روش ضد عفونی محیط کشت


طرز تهیه محیط کشت دوم


فرایند آماده سازی کمپوست قارچ صدفی


هدف از جوشاندن کاه


فواصل کمپوست ها از همدیگر


سیکل زندگی قارچ صدفی


جدول نیاز های قارچ صدفی


شرایط نگهداری کمپوست در اتاق تاریک


شرایط نگه داری کمپوست در سالن تولید


تذکرات در مرحله ریشه دوانی


تذکرات در مرحله رویش


تذکرات در مرحله رشد


برداشت محصول


میران برداشت محصول


نکاتی در مورد برداشت قارچ


بقایای کمپوست قارچ صدفی پس از برداشت


قارچ دکمه ای


مواد مورد نیاز جهت عمل اوری کمپوست قارچ دکمه ای


مواد اصلی


مکمل های غذایی


مواد غذایی کنسانتره


کود های ازته


املاح معدنی


مشخصات کاه و کلش گندم


اهداف تهیه کمپوست


فرمول بندی کمپوست


کمپوست طبیعی


کمپوست مصنوعی


فرمول کشت و صنعت های پرورش قارچ در ایران


فرمول کمپوست های ایرانی


مزایای کمپوست مصنوعی


اشنایی با روش های تولید کود کمپوست


اصول و روش دراز مدت تهیه کود کمپوست


مراحل عمل اوری کمپوست به روش دراز مدت


مراحل عمل اوری کمپوست به روش کوتاه مدت


مرحله دوم


مرحله پیک حرارتی ( تونل پاستوریزاسیون )


نحوه پاستوریزاسیون کمپوست


مشخصات کمپوست اماده


رطوبت کمپوست قارچ دکمه ای


کود نارس


روش های اماده سزی بستر


روشهای بذر کاری


مقدار مصرف بذر


روش های مختلف پرورش


مزایای سیستم پلاستیکی


مشخصات سالن


عملیات داشت


خاک پوششی


اهداف اصلی مصرف خاک پوششی


خصوصیات خاک پوششی


مواردی که به عنوان خاک پوششی مصرف میشود


فرمول های مناسب خاک پوششی


ضد عفونی خاک پوششی


زمان مناسب خاک دهی


مراقبت از بستر ها پس از خا دهی


نکاتی در مورد برداشت محصول


بسته بندی قارچ